Мисия

Академия за Лидери обединява усилията на многобройни учени и политици от България, САЩ, Европейския Съюз и Израел, депутати в Европейския Парламент и ръководители на международни неправителствени организации.

 

С решение на Научния Съвет мисията на Академията е да допринася за формирането на мотивирано, политически грамотно и уверено в силите си поколение млади българи, които съзнателно да изберат реализация в нашата страна, а не в чужбина.

 

Дейността ни е насочена към откриването и изграждането на лидерски качества и умения у млади професионалисти, докторанти и студенти от различни области на политиката, икономиката и висшето образование: в духа на традиционните български добродетели и евро-атлантическите ценности.


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси