Категорично осъждаме терористичното нападение срещу мирните израелски граждани, варварското убийство на жени и деца!

Изразяваме нашата солидарност с Държавата Израел.
Доброто винаги побеждава!


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси