Сдружение

 

Националното Младежко Сдружение за Здравна Политика и МениджмънтМеждународна Академия за Лидери е специално звено към Националното Младежко Сдружение за Здравна Политика и Мениджмънт.Повече информация www.HealthManagement.me


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси