Здравната култура на младите хора в политиките за устойчиво развитие

На 10 май в Дома на Европа в София се състоя кръгла маса на тема „Здравната култура на младите хора в политиките за устойчиво развитие”, организирана от Академия за Лидери към Националното Младежко Сдружение за Здравна Политика и Мениджмънт съвместно с Югозападния Университет „Неофит Рилски” и със специалното участие на Офиса Световната Здравна Асоциация в България.

Ректорът на ЮЗУ се обърна към участниците с приветствено слово, след което доклади изнесоха Д-р Скендер Сила и Доц. Михаил Околийски от Офиса на СЗО, Проф. Пламен Димитров от Националния Център по Обществено Здраве и Анализи, Доц. Стоян Везенков – Декан на Факултета по Обществено Здраве в ЮЗУ и Доц. Александър Жеков. На тържествена церемония връчихме награда за лидерство на Проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката.


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси