Здравната култура на младите хора в политиките за устойчиво развитие

ЮЗУ “Неофит Рилски” и “Академия за Лидери” Ви канят на конференция под надслов “Здравната култура на младите хора в политиките за устойчиво развитие”, която ще се проведе на 10 май в заседателната зала на Представителството на Европейската Комисия в София от 11:30 до 14:30.


Почетни гости и докладчици на Конференцията ще бъдат колегите от Българския национален офис на Световната Здравна Организация.


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси