Екип


д-р Недялко Несторов – работа с медииадв. Теодор Нешков – правни въпросиАнтонио Андонов – работа със студенти и с доброволци