Екипдоц. д-р Александър Жеков – председателд-р Недялко Несторов – отговорник работа с медииадв. Теодор Нешков – отговорник по правни въпросиАнтонио Андонов – отговорник работа със студенти и с доброволци


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси