Екип

  • доц. Александър Жеков, Почетен Председател и основател на Академия за Лидери
  • адвокат Теодор Нешков – правни въпроси
  • Станислава Чолова – отговорник работа със студенти
  • Мила Дянкова – отговорник работа с доброволци

Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси