ДАРИ ЖИВОТ

председателят на Народното Събрание г-жа Цвета КараянчеваЗа нас е удоволствие да споделим благородната кауза на Комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите с председател Антон Кутев за насърчаване на донорството в
България.


“Трябва да върнем живота на хората, нуждаещи се от трансплантация, с
всички сили и затова нека бъдем добри и да се обединим”, призова на 23
януари 2019г. председателят на Народното Събрание г-жа Цвета Караянчева.
Според нея е необходимо обществеността да бъде по-добре информирана за
последствията и за възможностите на трансплантираните хора да водят
нормален начин на живот.


Г-н Кутев отбеляза, че донорството е обща кауза на всички, които
изпитват съчувствие към съдбата на болните, без оглед на партийните
различия. Донорството у нас трябва да се увеличи седем пъти, за да може
страната ни да стане равноправен член на ЕВРОТРАНСПЛАНТ и загубените
животи да се превърнат в шанс за много други.


Соломон Паси

"Радвам се, че европейската идея отлетя от гнездото, в което беше измътена и се засели в университетите и училищата на България. Инициативата на Академията за Лидери е повече от похвална: Европа е обединена от правителствата, но принадлежи на гражданите и разчита на тяхната гражданска инициатива."

д-р Соломон Исак Паси